Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego  w Żeglcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spzeglce.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Szkoła dokłada wszelkich starań aby zapewnić dostępność strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • dokumenty są w postaci skanów
 • zdjęcia nie posiadaja alternatynego opisu
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej

 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Skowron, adres poczty elektronicznej spzeglce@szkolna.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134313029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach,

Żeglce 242,

38-458 Chorkówka

Do budynku prowadzi  1  wejście główne oraz 1 wejścia boczne.

Do każdego z wejść prowadzą:  schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toalet dla osób niepełnosprawnych brak na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie zapewnia się informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów /środków wspierających komunikowanie się:

 • kontakt telefoniczny: 134313029
 • kontakt korespondencyjny: Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach, Żeglce 242, 38-458 Chorkówka
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przez stronę internetową
 • nie ma pomocy tłumacza migowego - kontakt osobisty
 • nie ma możliwości przesyłania SMS, MMS
 • nie ma możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
 • nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.:pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta istnieje możliwość dojścia pracownika i obsługi w dogodny dla niego sposób.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny